Road interchange Ryskulov / Kuldzhinsky tract

 
Location:
Almaty, Kazakhstan
Admission to the operation:
2018
Property type:
road interchange